Семинари

 
25 години АПИС - Силата на информацията
 
 
 
 
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
АПИС
 
Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:
 
 

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 
на 3 юли 2014 г. от 12.30 часа
сградата на Народното събрание /бившият Партиен дом/ в зала "Света София", пл."Княз Александър I" № 1
 
 
Семинара можете да наблюдавате и по Интернет в реално време на http://tv.apis.bg
 
 
 
ЛЕКТОРИ:
Елена ДИМОВА
Александър АЛЕКСАНДРОВ
ТЕМИ:
Специфични изисквания и промени по отношение на публичността на провежданите от държавните органи и предприятията процедури по ЗОП
Новите правила за провеждане на процедури по ЗОП от държавните органи и предприятията-възложители на обществени поръчки
 
Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате. Желанието си да участвате в семинара можете да заявите на тел.: 02/ 980 48 27, 988 35 41.
 
За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg