GDPR Инфо


GDPR Асистент


Ценовото предложение за GDPR Наръчник (GDPR Инфо и GDPR Асистент) можете да видите тук.

Teл.: (+359 2) 923 98 00, 923 98 10, 923 98 70, 988 35 41 

Семинари

 
29 години АПИС - Силата на информацията
 
 
 
 
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
АПИС Европа АД
със съдействието на БАИТ
 
Ви канят да вземете участие в национален семинар :
 
 

Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни

 
18.04.2018 г. от 10.00 ч.
в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7
 
 
Семинара можете да наблюдавате и по Интернет в реално време на http://tv.apis.bg
 
 
 
Специални гост-лектори са:
- съдия Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд София-град, която ще запознае присъстващите с практиката на съда в областта на защитата на личните данни, която ще има своето значение и след датата, от която ще започне да се прилага Регламентът, както и с някои особености в Регламента

- Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” в Комисията за защита на личните данни

Акцентът в работата на семинара ще бъде поставен върху технологичните подходи и решения, подходящи при обработването и съхранението на личните данни, така че да бъде гарантирана тяхната защита

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате. Желанието си да участвате в семинара можете да заявите на тел.: 02/ 980 48 27, 988 35 41.
 
За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg