Семинари

 
25 години АПИС - Силата на информацията
 
 
 
 
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
АПИС
 
Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:
 
 

Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение № 2/2013 на ОСГТК на ВКС

 
на 3 юли 2015 г. от 13.30 часа
в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7
 
 
Семинара можете да наблюдавате и по Интернет в реално време на http://tv.apis.bg
 
 
 
ЛЕКТОР:
Борислав БЕЛАЗЕЛКОВ, председател на Съюза на съдиите в България, съдия с дългогодишен опит във Върховния касационен съд, докладчик по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС
 
Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате. Желанието си да участвате в семинара можете да заявите на тел.: 02/ 980 48 27, 988 35 41.
 
За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg