Семинари

 
25 години АПИС - Силата на информацията
 
 
 
 
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
АПИС
 
Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:
 
 

ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

 
Съдебна практика по търговски спорове, възникващи при едностранна промяна на условията, залегнали в договора за банков кредит
 
на 25 април 2014 г. от 14.00 часа
в залата на Съюза на юристите в България – София, ул. “Пиротска” № 7
 
 
Семинара можете да наблюдавате и по Интернет в реално време на http://tv.apis.bg
 
Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате. Желанието си да участвате в семинара можете да заявите на тел.: 02/ 980 48 27, 988 35 41.
 
За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg