Семинари

 
26 години АПИС - Силата на информацията
 
 
 
 
СЪЮЗЪТ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
АПИС
 
Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:
 
 

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ПРОМЕНИТЕ В СЧЕТОВОДНИТЕ СТАНДАРТИ И ПРИНЦИПИ В СИЛА ОТ 01.01.2016 ГОДИНА

 
29 януари 2016 г. от 13:00 часа
в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7
 
 
Семинара можете да наблюдавате и по Интернет в реално време на http://tv.apis.bg
 
 
 
ЛЕКТОР:
Доцент доктор Бойка Брезоева, регистриран одитор
 
Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате. Желанието си да участвате в семинара можете да заявите на тел.: 02/ 980 48 27, 988 35 41.
 
За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg