Семинари

 
25 години АПИС - Силата на информацията
 
 
 
 
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
АПИС
 
Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:
 
 

Предявяване на вземания в заповедното производство и в исковия процес в светлината на ТР № 4/2013 ВКС, ОСГТК

 
на 26 септември 2014 г. от 13.30 часа
в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7
 
 
Семинара можете да наблюдавате и по Интернет в реално време на http://tv.apis.bg
 
 
 
ЛЕКТОР:
Борислав БЕЛАЗЕЛКОВ, съдия с дългогодишен опит във Върховния касационен съд
Основни акценти на обучението:
Цел на заповедното производство и на исковия процес
Съдържание на паричното вземане – главница, лихви и разноски
Същност на заповедта за изпълнение. Правни последици. Незабавно изпълнение и др.
 
Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате. Желанието си да участвате в семинара можете да заявите на тел.: 02/ 980 48 27, 988 35 41.
 
За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg